Eind mei begin juni gaat de onderbouw op schoolreis en de bovenbouw op kamp. De bijdrage die hier voor wordt gevraagd is vrijwillig.  Voortaan doet ieder kind mee met alle extra activiteiten die een school organiseert, ook als ouders niet hebben betaald. Want door een nieuwe regel is de ouderbijdrage vanaf nu helemaal vrijwillig. En als u niet betaalt, hoeft u het niet uit te leggen aan de school.
Klik hier en hier voor extra informatie! Ieder jaar ontvangt u voor kamp en schoolreis een brief waarin de hoogte van het bedrag is vastgesteld.