Helaas kunnen er zaken voorvallen in het onderwijs en de kinderopvang die niemand wil. Seksueel, psychisch of fysiek geweld bijvoorbeeld. Het is goed te weten dat u in zulke gevallen terecht kunt bij een van de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs. Wat kan u aan hen hebben, en wanneer bent u zelfs verplicht contact op te nemen?

Klik op deze Link  voor meer informatie.