groep 7
Dirk-Jan Tempelman, Jacobien Kerkdijk, Danique Kruise, Malissa Mecklenfeld


Beweegwijs
Beweeg Wijs: meer kwaliteit rondom spelen en bewegen in de schoolomgeving
 
Geachte ouder(s) / verzorger(s),

Op woensdag 3 november start onze school met de methodiek “Beweeg Wijs”. We informeren u graag over dit programma.

Beweeg Wijs 
In principe is buitenspelen een activiteit waar kinderen zichzelf zouden moeten kunnen vermaken. Op school is het spelen vaak een pauze activiteit, even “los” van het cognitieve programma binnen. Even bijkomen, verwerken van alle input en een frisse neus halen. Voor veel kinderen geldt dit zeker.

Toch zijn er steeds meer  kinderen die het ingewikkeld vinden om hun weg op het plein te vinden. Dat kan allerlei redenen hebben: op welke plek zijn er leuke activiteiten voor mij te doen? Waar kan ik even rustig zitten en om mij heen kijken? Met welke kinderen kan ik even fijn spelen? Voor wie moet ik op mijn hoede zijn? Het lijkt vaak wat chaotisch op het plein; weinig structuur, andere gezichten, andere leerkrachten, fanatiek voetballende kinderen, wachttijden bij de schommels, een volle zandbak, rondrijdende karren, hoe kan ik mijn weg hierin vinden? Binnen in de school snap ik alles, maar buiten valt de orde, structuur en duidelijkheid weg. Heerlijk voor heel veel kinderen, erg lastig voor aan andere groep kinderen. Beide groepen willen we bedienen. Wat komt er bij kijken?  
 

Hoe werkt het?
Het schoolplein wordt beschouwd als een buitenklas en wordt in zes kleurenzones verdeeld. Bij elke kleurenzone horen verschillende spelvormen en worden materialen klaargelegd waardoor kinderen, wanneer ze het plein opkomen, laagdrempelig kunnen gaan spelen.


De spellen worden begeleid door juf Charlotte en meester Jim en Justin. Juniorcoaches, leerlingen uit groep 7 en 8, helpen hierbij en begeleiden om beurt de spellen tijdens de pauze. Op deze manier creëren we een gestructureerde, veilige omgeving waarbij het voor ieder kind duidelijk is hoe het op zijn eigen niveau de spelvorm van zijn/ haar keuze kan spelen. Spelen is tenslotte de belangrijkste beweegactiviteit van kinderen. Plezier en beleving staan hierbij voorop!
 
 
Start Beweeg Wijs bij ons op school
Op woensdag 3 november organiseren we een startdag. Deze ochtend krijgen alle leerlingen op het schoolplein uitleg over Beweeg Wijs en gaan we veel spellen uitproberen. Onder leiding van Charlotte, Jim en Justin worden vervolgens elke week op maandag tijdens de gymles nieuwe spellen uitgelegd, die op dinsdag tijdens de pauzes gespeeld kunnen worden. Elke maand worden er nieuwe speelthema’s aangeboden en wordt het schoolplein in speelvakken ingedeeld.  Wij houden u regelmatig over de vervolgstappen op de hoogte.
 Beweegwijs