groep 8
Dirk-Jan Tempelman


3 t/m 7 februari
Deze week hebben de kinderen op vrijdag een toets Engels. Woensdag is de open dag van het Vechtdalcollege. Deze is van 15.00 uur tot 21.00 uur. Vrijdagm,iddag gaan de kinderen nestkastjes timmeren bij De Boshoeve. Deze nestkastjes worden opgehangen in het schoolbos om de processierups te bestrijden.