Kwaliteit en zorg
Klik hier voor algemene info zoals vakanties enz. 2022/2023
Klik hier voor de schoolgids van 2022/2023
Klik hier voor het schoolplan van 2019/2023
Klik hier voor de uitleg van handelingsgericht werken
Klik hier voor het onderwijskundig meerjarenplan 2020-2024
Klik hier voor het kwaliteits meerjarenplan 2020-2024
Klik hier voor het strategisch beleidsplan 2019-2023
Klik hier voor de enquête van 2021. 
Klik hier voor het laatste inspectierapport van mei 2022
Klik hier voor het Schoolondersteuningsprofiel
Klik hier voor een overzicht van de kwaliteitszorg met WMK
Klik hier voor protocol aanbod en zorg
klik hier voor de zorglijn
klik hier voor de schoolscan/plan en verantwoording subsidie NPO 2021-2023

Protocollen
AVG/Beleid
Klik hier voor het privacyprotocol
Klik hier voor de privacyverklaring
Klik hier voor het protocol gescheiden ouders, formulieren kunt u vinden onder de button ouders
Klik hier voor het protocol klachten
Klik hier voor informatie onderwijsgeschillen
Klik hier voor het protocol datalekken
Klik hier voor het protocol Social Media
Klik hier voor het protocol bedrijfsmiddelen
Klik hier voor uitleg Citogegevens voor onderzoek CBS/NCO rapportage
Klik hier voor het protocol Schorsing en verwijdering

Financieel
Jaarverslag 2020
Veiligheid
Klik hier voor het pestprotocol en verantwoording van de Kanjervragenlijst (Kanjermethode) voor het volgen van het sociaal functioneren in de klas van de leerlingen. Verklaring sociale veiligheidslijst
Klik hier voor het sociaal veiligheidsplan en aanvullingen
We zijn een Kanjerschool, klik hier  en hier voor meer informatie en het Kanjerprotocol
Hoogbegaafdheid
Klik hier voor de uitleg van Manifesto
Klik hier voor het beleidsplan van Manifesto
Klik hier voor het beleidsplan van De Wegwijzer (in progress, op te vragen bij de directie)

Communicatieplan 
Klik hier voor uitleg en beleid communicatie op school
Klik hier voor uitleg van schoolse begrippen